Turun Autoilijat ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys

Tietoa toiminnastamme

Turun Autoiljat ry on Turun seudun ammattiautoilijoista koostuva yhdistys, joka toimii jäsenistönsä parhaaksi Turun seudun ammattiliikenteeseen ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Turun Autoilijat on SKAL:n jäsen.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 130 yritystä ja autokanta tällä hetkellä noin 556 kappaletta. Turun Autoilijat on maan vanhin ammattiautoilijoiden yhdistys ja se on perustettu 6.4.1925.

Jäsenistö koostuu koko logistiikkaketjun ammattiautoilijoista; mm. seudullista jakoliikennettä ja koko maan kattavaa kappaletavaran linjaliikennettä harjoittavista tai bulkkitavaraa kuljettavista yrityksistä, sekä maa-ainesten kuljetuksiin tai maansiirtoon erikoistuneista yrityksistä. Joukossa on myös taksiliikennettä harjoittavia yrityksiä.

Hallitus

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Sami Mäkinen                  0400 522 296

I varapuheenjohtaja Mika Laurén            040 5506 608

II varapuheenjohtaja Sami Siipola           0400 827 456

 

Varsinaiset jäsenet

Sautila, Ville                                             0400 221 314

Suvinen, Olli                                             040 5027 564

Siipola, Jorma                                          0400 525 855

Haapamäki, Pekka                                   0400 597 463

Hyypiä, Timo                                            0400 742 197

Kielo, Esa                                                 0400 663 130

Numminen, Janne                                     0500 227 080

Tammelin, Ari                                            044 5434 146

Perttu, Esa-Pekka                                    040 5409877

Akin, Laura                                               044 3429525

Varajäsenet

Lehtimäki, Marko                                         0440 856 365

Lehtimäki, Kari                                             0400 787 545                           

Kotkatvuori, Ville                                         0400 742 508

Bang, Timo                                                   0400 227 336

Lehtilä, Vesa                                                040 412 4012

Hirvonen, Sanna                                          040 678 7799

Viherkoski, Sami                                          050 5289459

Voutilainen, Pekka                                       040 546 1508

Linnansuu, Mia                                            0400 484367

Ali-Simola, Arttu                                           0400 844261

Jäsenpalvelut

Vaikuttaminen

Turun Autoilijat ry pitää yhteyttä Turun alueen poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin, elinkeinoelämään sekä oppilaitoksiin. Pyrimme parantamaan Turun seudun kuljetusolosuhteita jäsenistömme ja koko seutukunnan parhaaksi. Samalla pyrimme vaikuttamaan liikennejärjestelyihin siten, että ne vastaavat nykyajan logistiikan vaatimuksia ja parantavat kokonaisturvallisuutta liikenteessä. Saatamme yhteen SKAL –hengen mukaisesti alueen autoilijoita vaikuttamaan jäsenyrityksiä hyödyttävästi.

Koulutus

Turun Autoilijat ry järjestää jäsenistölleen tarvittaessa oman alan tarpeita vastaavaa koulutusta. Pyrkimyksemme on oppilaitosten kautta innostaa nuoria henkilöitä logistiikan pariin ja saada osaavaa työvoimaa Turun seudulle,  sekä luoda oikeaa turvallisuusasennetta liikenteeseen.

Neuvonta

Tarjoamme jäsenistöllemme lakineuvontaa työoikeudessa, kuljetusoikeudessa sekä sopimusoikeudessa; samoin yrityksen perustamiseen, yritystoiminnan muutoksiin yms. yrittäjää koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Neuvomme jäsenistöä myös liikennelupaan liittyvissä kysymyksissä sekä uusien, että uudistettavien liikennelupien hakemuksissa.

Tiedotus

Tiedotamme jäsenistöämme Turun seudun tavaraliikennettä ja logistiikkaa koskevissa kysymyksissä. Toimimme kiinteästi SKAL-järjestön jäsenyhdistyksenä ja saatamme jäsenistölle tietoon uusimmat ja tuoreimmat uutiset tavaraliikenteestä.